_Kokoro_
Japan   1955    121 min    DVD     
 

Standorte  Asien - Cinema
  
Genre  Drama   Klassiker   Far East
Sprachen  Japanisch   
Untertitel  DVD:   Englisch   
  
Regie Kon Ichikawa  
Drehbuch Keiji Hasebe   Katsuhito Inomata  
Schauspiel Tatsuya Mihashi   Masayuki Mori   Michiyo Aratama   Tanie Kitabayashi   Shoji Yasui   Tsutomu Shimomoto   Akiko Tamura   Mutsuhiko Tsurumaru  
Kamera Takeo Ito   Kumenobu Fujioka  
Literaturvorlage Soseki Natsume